vision :เกษตรชีวภาพ  สภาพแวดล้อมงามล้ำ  พร้อมนำการศึกษา  สารสนเทศก้าวหน้า  พัฒนาเศรษฐกิจ ทุกชีวีอยู่ดี

 
ขอเชิญชวนร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเชิญชวนร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประจำ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลผือใหญ่  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลผือใหญ่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลผือใหญ่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีผือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีผือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 25 ...
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีผือใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559  ระหว่างวันที่ 10 ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลผือใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลผือใหญ่คัพ ...
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน(ทิศตะวันออก สามแยกถนนบ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ - บ้านผือใหญ่ หมู่ที่ ๑๒)
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ฯ (ฝายห้วยผือพับ บ้านผือใหญ่ หมู่๑๒ ต่อของเดิม)
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร (๒ ข้างหัว-ท้าย บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ ซอยโรงเรียนต่อของเดิม)
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายนำ้ บ้านอะโพน หมู่ที่ 7
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครง ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560
................................................
จังหวัดศรีสะเกษ
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี