vision :เกษตรชีวภาพ  สภาพแวดล้อมงามล้ำ  พร้อมนำการศึกษา  สารสนเทศก้าวหน้า  พัฒนาเศรษฐกิจ ทุกชีวีอยู่ดี

 
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลผือใหญ่  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลผือใหญ่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลผือใหญ่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงต ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลผือใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลผือใหญ่คัพ ...
 อ่านต่อ... 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ...

อ่านต่อ... 

 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบ้านผือ หมู่ที่ 1 (แก้ไขเพิ้มเติม)
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำตำบลผิอใหญ่ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 10 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศเทศบาลตำตำบลผิอใหญ่ เรื่อง การกำหนดราคากลางโ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางย้ายป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลผือใหญ่(หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล) บ้านหนองแปนหมู่ที่ 3 ตามแบบรายการเทศบาลตำบลผือใหญ่กำหนด
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางย้าย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการขุดคลองรอบป่าโนนแดงบ้านหนองแปนหมู่ที่ 3 ตามแบบเทศบาลตำบลผือใหญ่กำหนด
ประกาศเทศบาลตำบลผือใหญ่ เรื่องการกำหนดราคากลางโครง ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559
................................................
จังหวัดศรีสะเกษ
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี